Cavallers de Conquesta
Year of foundation: 
1 992
Partners: 
40
children: 
17
Description: 

President: Antonio Giner Garberi
Vicepresident: Joaquin Martinez Clemente
Tesorer: Juan Miguel Boix Pérez
Secretària: Victor García Alvite
Vocals: Laure Waleffe

CÁRRECS

ANY 1996
Capità: Juan Perez Baeza
Capitana: Lolla Perez Baeza
Ambaixador: Antonio J.Ruzafa Palazón
Banderera: Maica Ivorra Giner

ANY 2002
Capità: Jose María Esteve Albert
Capitana: Carmen Perez Manresa "la catalana"
Ambaixador: Pere Lluis Gomis Perez
Banderera: Beatriu Garberí Palomares

ANY 2009
Capità: Santiago Varó Garberí
Capitana: Maica Ivorra Giner
Ambaixador: Antonio Giner Garberí
Banderera: Clara Gomis García

Symbology: 

ESCUTS I SIMBOLS
El blasonament dels Cavallers de Conquesta és:

Escut quarterat: 1r. D'argent amb castell d'una torre oberta, que simbolitza la Torre de la Illeta; 2n. D'argent amb una creu plena de gules, creu de Sant Jordi; 3r. D'atzur amb dos peixos creuats d'argent i 4t. Ondat d'atzur i argent, un vaixell que porta per vela la Senyera de Conquesta. Per timbre, una corona ducal.

Aquest escut recorda els orígens i tradicions del poble del Campello.

TRAGE OFICIAL
Casaca negra amb un fons blanc i una creu roja en el pit, la senyera en les dos mànigues i tot el trage ribeteyat amb una passamaneria daurada.
Acompanya al trage unes malles, gersei i caputxa en color gris i un cinturó amb bolset en la cintura i unes botes de mitja canya amb detalls platejats.

Per a les entrades tenim trage propi, en el qual predomina el color negre, amb capa beix, i en el pit portem l’escud de la comparsa en vius color i acompanyem el cuiro del trage oficial y les malles molt paregudes.

History: 

La conquesta franca origina un grup aristocràtic contraposat a la gran massa de població. Aquest grup sorgix d ella fusió entre llinatges indígenes pirinencs i membres de la noblesa hispano-goda. Formen l´estament governant, juntament ambs els comtes i els vescomtes. Són els senyors de la guerra i disposen d'un equipament militar complet: cavall,arreus, armament...
La generalització de l'ús de l'estrep i la criança del cavalls potents revolucionen les tècniques militars a partir del segle VIII. L'estrep permet que el combatent dispose d'armament pesant, ofensiu i defensiu, sense caure del cavall. Els cavallers, millor armats i més ràpids que qualsevol altre combatent, es professionalitzen i esdevenen els nous “senyors de la guerra”. Els monarques francs i els comtes estimulen els estols de cavalleria que els garantitzen l'hegemonia militar.
Al segle IX. L'imperi carolingi organitza exèrcits de cavalleria, al XI, molts cavallers es lloguen com a mercenaris en les guerres de l'època. Els Cavallers de Conquesta anaven a la avantguarda de les batalles.

La Comparsa Cavallers de Conquesta té com a finalitats:

El coneixement dels cavallers i personatges històrics que van col•laborar amb el rei Jaume I per a conquerir les nostres terres.
L'observació dels principis de l'honor cavalleresc de l'època de la conquesta que siguen compatibles amb la nostra actual societat, i la plena vigència per al nostre país dels principis de llibertat, justícia, solidaritat i igualtat.

Musical accompaniment: 

BANDA DE MÚSICA
Grup Musical Albaida